psyche-medica
...život v rovnováhe...
 
News & Updates
Výstava fotografií od 2. do 23. decembra 2014 v Eurovea

Projekt OZ P(l)uto prezentuje na výstave 12 žien, ktoré statočne zvládajú zdravotný hendikep, alebo v minulosti prekonali ťažkú chorobu.
    
                                                                                                                               
 
     
 

V živote každého z nás sú momenty, kedy potrebujeme poradiť, vypočuť, porozumieť, vyliečiť alebo nazbierať silu čeliť problémom. Často takéto momenty riešime s kamarátmi, no niekedy rada kamaráta alebo „skúsenosť staršieho“ nestačia.

 

V zahraničí je už bežné mať svojho terapeuta, ktorý má odborné znalosti a dokáže klientovi nie len pomôcť nájsť riešenie z ťažkej situácie, ale aj vysvetlí a pomôže pochopiť klientovi, prečo sa niektoré veci práve u neho dejú alebo opakujú.

 

Neváhajte ma kontaktovať:

Ak máte onkologické ochorenie alebo niekto z Vašich príbuzných, prípadne máte traumu, ktorú neviete spracovať.

Ak máte fóbiu, úzkosť, napr. strach nadväzovať kontakty, nadmernú trému v spoločnosti, ktorá Vám bráni kariérne rásť.

Ak máte ľahkú depresiu

Ak máte sexuálne problémy

Prípadne iné ťažkosti s ktorými si neviete rady

Informovať sa môžete mailom: info@psyche-medica.sk

 

alebo priamo objednať na tel.čísle vital centra: +421 903 421 525

 

 

Kognitívne behaviorálna terapia je pomerne krátkodobá. Terapeut si s klientom prejde okruh problémov a stanovia spoločne cieľ na ktorom pracujú. Vrámci terapie je aj edukácia o probléme a postupné kroky k riešeniu problémov. Každý človek má svoje vnútorné zdroje, ktoré sa naučí v terapii využívať a tak sám bude schopný zvládať nároky na neho kladené.

Navštívili ste už v minulosti psychoterapeuta?